Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

Ob-1978/13 , Stran 999
Ob-1978/13
Na podlagi 21., 22. in 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Dravograd (MUV, št. 21/03, Uradni list, št. 133/03 in Uradni list št. 44/12) Svet zavoda Knjižnice Dravograd, Koroška c. 47, 2370 Dravograd, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/ka, ki izpolnjuje ustrezne naslednje pogoje: – najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), – pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih mestih, – pozna področje dejavnosti javnega zavoda, – opravljen strokovni izpit s področja bibliotekarstva*, – sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, – znanje uradnega jezika, – je državljan Republike Slovenije, – predloži program dela in razvoja javnega zavoda v mandatnem obdobju. *Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita s področja bibliotekarstva, ga mora opraviti najkasneje v dveh letih po nastopu funkcije. Delovno razmerje bo sklenjeno za krajši delovni čas od polnega (4 ure dnevno, 20 ur tedensko) za določen čas, mandatno dobo petih let. Pisno prijavo s kratkim življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu v zaprti ovojnici priporočeno na naslov: Svet zavoda Knjižnice Dravograd, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, s pripisom: »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda knjižnice Dravograd