Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

, Stran 814
Drugo preklicujejo
Bogataj Damijan, Rodik 2, Kozina, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, izdalo Ministrstvo za promet, št. 607658, leto izdaje 1997. gng-330615 Cerić Tarik, Preserska ulica, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo. gno-330657 Demšar Kristjan, Hotovlja 32, Poljane nad Škofjo Loko, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032770000, izdal Cetis Celje, d.d. gnx-330623 GE-MI d.o.o., Kozje 185, Kozje, licenco št. E 004280, za vozilo MAN 18.413 FLT, reg. št. CE K1-101. gnp-330631 Glumac Matjaž, Cesta na Lenivec 6 C, Sežana, študentsko izkaznico, št. 63110054, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, v Ljubljani. gnc-330644 Gradišek Staša, Kuharjeva 6, Domžale, študentsko izkaznico, št. 19541630, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnk-330636 Grm Pavel, Križevec 66, Stranice, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 616732, izdalo Ministrstvo za promet, leta 2004. gnb-330620 HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana, SLOVENČEVA ULICA 97, Ljubljana, licenco št. 015/304787, za vozilo M.A.N. 27.403 DFK, reg. št. LJ F7-18V. gnh-330664 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Sašo Lenarčič, univ. dipl. inž. el., IZS E-0821; Marco Kresse, Dipl. Ing., E-1823; Borut Kanič, univ. dipl. inž. str., S-1390; Anton Kerner, inž. gradb., G-0577; Yvonne Buchholz, Dipl. Ing., G-3081; Janez Jarc, univ. dipl. inž. el., E-0285; Drago Pečar, univ. dipl. inž. el., E-1297; Pavel Šauperl, inž. el., E-0771; Janko Jazbinšek, univ. dipl. inž. grad., G-2325 in izkaznice: št. izkaznice 47090, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48006, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 46795, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 45877, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47404, z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 52163, z veljavnostjo do 30. 6. 2017. Ob-1660/13 I.R.V. d.o.o., Prečna ulica 1, Radomlje, spričevalo o plovnosti izdajatelja Agencija za civilno letalstvo RS - CAA, za letalo Cessna T-206H, ser. št. T20608602, izdano na lastnika I.R.V. d.o.o., Prečna ulica 1, 1235 Radomlje. gns-330628 I.R.V. d.o.o., Prečna ulica 1, Radomlje, potrdilo o vpisu v register zrakoplovov pri Agenciji za civilno letalstvo RS - CAA, za letalo Cessna T-206H, ser. št. T20608602, izdanega na lastnika I.R.V. d.o.o., Prečna ulica 1, 1235 Radomlje. gnr-330629 Kosi Teja, Ul. Roberta Kukovca 11, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18111475, izdala Univerza v Ljubljani. gnm-330659 Košir Marko, Veliko Mlačevo 82, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19379087, izdala Ekonomska fakulteta. gnj-330637 LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovolilnice za mednarodni prevoz za RUS, št. 643/09 538087, 538090, 538548 za UA, št.: 804/03 2579290, 804/11 2568339, RUS, št.: 643/96 1142950. gnq-330655 Lovšin Jan, Rožnik 9a, Ankaran - Ankarano, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper. gnv-330625 Milošević Ana, Brodarjev trg 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20060215, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-330658 Mulec Katja, Hafnerjeva 6a, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št. 20100252, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnm-330609 Opara Tia, Goliev trg 13a, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 19525873, izdala Univerza v Ljubljani. gni-330638 Peršič Uroš, Cesta Prekomorskih brigad 62A, Šempeter pri Gorici, certifikat za NPK varnostnika, certifikat izdan 7. 11. 2006, certifikat je izdala Zbornica za zasebno varovanje. gnt-330652 Pestelj Andrej, Podraga 89/b, Podnanos, študentsko izkaznico, št. 09970646, izdala Univerza v Ljubljani. gnz-330646 PETRICA DREMELJ S.P., Cesta v Rošpoh 95D, Kamnica, štampiljko z vsebino: Petrica Dremelj s.p. Grawe d.d. gnd-330643 Potočnik Tadeja, Šešče 1a, Prebold, študentsko izkaznico, št. 81677296, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. gnd-330618 PROJEKT G, d.o.o., Lendavska ulica 11, Murska Sobota, obrtno dovoljenje, št. 091463/RS 46-3-324/2008, izdano dne 23. 10. 2008, izdajatelj OZS. gnm-330634 Sedonja Kristian, Prešernova ul. 26, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 23090043, izdala Fakulteta za strojništvo, v Ljubljani. gno-330632 STRAŠEK D.O.O., STARI TRG 11, Slovenske Konjice, licenco št. GE 003903/05434, za vozilo GE003903/05434/016, reg. št. CE FS 663, ser. št. G0309038. gnw-330649 STRAŠEK D.O.O., STARI TRG 11, Slovenske Konjice, licenco št. GE 003903/05434, za vozilo GE 003903/05434/001, reg. št. CE C3-557, ser. št. G 309034. gnz-330650 STRAŠEK D.O.O., STARI TRG 11, Slovenske Konjice, licenco št. GE 003903/05434, za vozilo GE 003903/05434/008, reg. št. CE K2-623, ser. št. G309041. gnu-330651 Škoflek Matjaž, Stara Ježica 10, Ljubljana, voznikove kartice, št. 1070500031932000, izdal Cetis d.d. gnn-330633 UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, licenco za vozilo 004/305174, reg. št. KP KL-324. gny-330647 UL VF, Gerbičeva 60, Ljubljana, identifikacijski dokument za kopitarje, št. 705 001 004000968, izdano na ime Kužner Marko, veljavno od 20. 5. 2009 do 30. 9. 2011, izdala Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, leto izdaje 2009. gnt-330627 UNUK FRANC S.P., PODOVA 63, Rače, licence št. 008762/023, za vozilo scania, reg. št. MBZ8-10M, št. 008762/021, za vozilo scania, reg. št. MBS7-59R, št. 008762/007, za vozilo TAM, reg. št. MB69-21K, št. 008762/005, za vozilo iveco, reg. št. MBH3-106. gnh-330614 UNUK FRANC S.P., PODOVA 63, Rače, potrdilo za voznika Čeda Mičevski, št. 008762/bgd74-3-5196/2008, z veljavnostjo do 27. 7. 2009 in potrdilo za voznika Zorana Vlačića, št. 008762/bgd74-2-4375/2008, z veljavnostjo do 19. 6. 2009. gnp-330660 Vodušek Nejc, Juvanje 9, Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 20028424, izdala Fakulteta za logistiko. gni-330663 Zagorc Simon, Cesta v Šmartno 39, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001842001, izdal Cetis d.d. gnf-330616 Zelenko Ivan, Zgornji Duplek 164, Spodnji Duplek, digitalno tahografsko kartico, št. 107050001820400, izdal Cetis, d.d. Celje. gnx-330648