Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

IV P 715/2012 Os-1412/13 , Stran 810
IV P 715/2012 Os-1412/13
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Martini Kaše, v pravdni zadevi tožeče stranke Renate Dirnbek, Selnica ob Muri 44a, Ceršak, ki jo zastopa odv. pisarna Zečević iz Maribora, zoper toženo stranko: 1. mld. Lukas Trančar, Selnica ob Muri 44a, Ceršak, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Renata Dirnbek, 2. Dejan Jelen, Šolska 6, Slovenska Bistrica, zaradi izpodbijanja očetovstva, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 2. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo: Prvo toženi stranki mld. Lukasu Trančarju se v pravdni zadevi opr. št. IV P 715/2012 kot začasni zastopnik postavi odvetnik Jurij Kutnjak, Partizanska c. 32, 2000 Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru dne 29. 1. 2013