Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

, Stran 651
Drugo preklicujejo
BOJAN FLORJANČIČ S.P., Podbevškova ulica 38, Novo mesto, potrdilo za voznika Damirja Mikulića, št. 008685/MJ48-2-1062/2009, z veljavnostjo do 24. 2. 2010, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnf-330516 Brčina Sara, Gažon 52, Šmarje, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska poslovna šola Koper. gni-330563 Golubić Andreja, Savska cesta 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19993130, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gno-330557 Hribernik Jernej, Šarhova ulica 32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19408684, izdala Ekonomska fakulteta. gnm-330534 Janjič Jovo, Križevec 59, Stranice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019782011, izdal Cetis d.d. gnw-330549 Kupic Gašper, Rožna ulica 25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19434763, izdala Ekonomska fakulteta. gnc-330519 MITJA DEŽMAN S.P., Spodnji Brnik 55, Cerklje na Gorenjskem, licenco št. 010067, izdana 3. 1. 2011, za vozilo Iveco Stralis, reg. št. KR DE-539, ser. št. O0314118. gne-330517 NAFACA d.o.o., Knezova ulica 18, Ljubljana, licenco za avto-taksi prevoz, številka 0004631/06499/775/005 z veljavnostjo 6. 8. 2017, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnt-330552 NIVO, d.d., Lava 11, Celje, licenco, št. GE003361/00823, za vozilo GE003361/00823/044, reg. št. CE NIVO-91. gnt-330527 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnico za državo 804/11, Ukrajina - tretje države, št. 3027000. gnj-330537 OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA, Trg svobode 42, Sevnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023983000 za Franci Mlakar, izdal Cetis Celje, d.d. gnx-330523 Pavlović Seta, Gubčeve brigade 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20070220, izdala Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. gnp-330556 Planinšek Anej, Prosenično 78, Šentjur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018710000, izdal Cetis Celje, d.d. gnl-330535 Poljšak Andrej, Kvedrova cesta 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19811271, izdala Ekonomska fakulteta. gno-330532 PREVOZI ŽIŽEK D.O.O., GORNJA BISTRICA 116B, Črenšovci, licenco za vozilo GE003366/01124/XXXX, reg. št. MS ZA - 217. gnh-330514 PREVOZI ŽIŽEK D.O.O., GORNJA BISTRICA 116B, Črenšovci, licenco za vozilo GE003366/01124/XXXX, reg. št. MS MR - 704. gng-330515 PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, dolžine 4,5 cm, višine 0,3 cm, z vsebino: PricewaterhouseCoopers d.o.o., pod nazivom je logo družbe, pod imenom je št. 5, odtis je modre barve. gnu-330526 Rajovec Marjan, Tabor 5a, Tabor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025873000, izdal Cetis Celje, d.d. gnk-330536 SOLON d.o.o., Stepišnikova ulica 14B, Slovenska Bistrica, licenco, št. GE005951/06533, za vozilo Mercedes Benz, reg. št. MB- CA -260. gnd-330518 Sulič Majda, Volčja Draga 31B, Volčja Draga, potrdilo o strokovnem izpitu, št. 132/A-228/79, Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, izdano leta 1978. gnr-330554 Šešerko Leo, Rocenska ulica 5, Ljubljana, diplomo o doktoratu filozofskih znanosti za doktorja znanosti, izdala Filozofska fakulteta, izdano leta 1982. gnz-330521 Šešerko Leopold, Rocenska ulica 5, Ljubljana, diplomo Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, za diplomiranega sociologa, izdano leta 1973. gny-330522 TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, dovolilnico za HR št. 0004886, izdala GZS. gne-330550 Učakar Blaž, Ulica bratov Učakar 120, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25070154, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnp-330531 UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 2578840, za državo Ukrajina, oznaka države 804. gnr-330558 UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 2579293, za državo Ukrajina, oznaka države 804. gnm-330559 UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 2579297, za državo Ukrajina, oznaka države 804. gnl-330560 UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 2577596, za državo Ukrajina, oznaka države 804. gnk-330561 Vrtarić Branko, Štihova ulica 12, Ljubljana, taxi tabla z napisom Taxi, reg.št.LJ/X6-39H, podjetje GIS-24 d.o.o., izdala MOL. gnx-330548 Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur, 3 štampiljke pravokotne oblike, v velikost: 10 mm × 52 mm, z besedilom: Tasić Ilić Melita, dr. med., spec. spl. med. Ob-1503/13 Žiher Kristijan, Železnikova ulica 22A, Maribor, študentsko izkaznico, št. 25070178, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnn-330533

AAA Zlata odličnost