Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

D 499/2012 Os-5335/12 , Stran 649
D 499/2012 Os-5335/12
Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Blažu Deželaku, rojenem dne 27. 1. 1888, umrlem dne 4. 2. 1970, nazadnje stalno stanujočem Slivno 1, Laško. Zapustnik ni napravil oporoke, niti ni pustil dedičev I. dednega reda, je pa pustil dediče II. dednega reda, in sicer brata Martina Deželaka, ki je umrl leta 1978 in ni imel potomcev, niti ni bil poročen in sestro Marijo Deželak, ki je umrla leta 1975 in je prav tako umrla brez potomcev in tudi ni bila poročena. Ker po zapustniku ni dedičev II. dednega reda, pride v poštev dedovanje po III. dednem redu. Po podatkih sodišča je imel zapustnik po svojem očetu stara starša Mihaela Deželaka in Marijo Deželak, ki sta imela tri potomce, in sicer Jožeta Deželaka (zapustnikovega očeta), Martina Deželaka (zapustnikovega strica), ki je umrl neznanega datuma in naj ne bi imel potomcev in Fortunata Deželaka (zapustnikovega strica), ki je umrl 21. 2. 1968 in je imel naslednje potomce: sina Alojza Deželaka, hčerko Marijo Deželak, sina Ivana Deželaka, hčerko Nežiko Deželak, sina Karla Deželaka in hčerko Ano Deželak. Ne razpolaga pa sodišče s podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) o ostalih dedičih III. dednega reda, in sicer o starih starših zapustnikove matere oziroma njihovih potomcih. Zaradi navedenega in ker tudi niso znani podatki o morebitnih potomcih zapustnikovega strica Martina Deželaka, je potrebno izvesti oklicni postopek. Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju dne 19. 12. 2012

AAA Zlata odličnost