Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

D 699/2012 Os-5334/12 , Stran 648
D 699/2012 Os-5334/12
Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Vilku Semcu, sinu Viljema, rojenem dne 14. 7. 1952, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem dne 9. 9. 2012, nazadnje stanujočem Kolenov graben 5, Radeče. Zapustnik ni napravil oporoke, edina dedinja I. dednega reda zapustnikova hči Violeta Semec pa se je dedovanju po zapustniku odpovedala v svojem imenu in tudi v imenu svojih otrok. Dediči II. dednega reda, in sicer zapustnikovi bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre Milan Semec, Rudi Semec, Roza Semec in Anita Bertocchi so se dedovanju po zapustniku prav tako odpovedali, medtem ko drugih dedičev II. dednega reda ni. Zato pridejo v poštev dediči III. dednega reda (zapustnikove babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 19. 12. 2012

AAA Zlata odličnost