Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

II P 1425/2012 Os-1439/13 , Stran 647
II P 1425/2012 Os-1439/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je sodnici mag. Urški Gašperin, v pravdni zadevi tožeče stranke: Študentski servis Študentek d.o.o., Obala 114, Portorož, ki jo zastopa Bojan Starčič, odvetnik v Portorožu, zoper toženo stranko Dašo Guzej, Razgled 3, Piran (v tožbi: Mesarska 2, Ljubljana), zaradi vračila 221,28 EUR s pripadki, dne 28. januarja 2013 sklenilo: toženi stranki Daši Guzej, Razgled 3, Piran (v tožbi: Mesarska 2, Ljubljana), se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Matej Pečanac, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 1. 2013

AAA Zlata odličnost