Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

VL 74421/2012 Os-1361/13 , Stran 647
VL 74421/2012 Os-1361/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Draganu Janić Ević, Delakova ulica 46, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Tomaž Šešerko, Tavčarjeva 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 216,11 EUR, sklenilo: dolžniku Draganu Janić Ević, Delakova ulica 46, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž Šešerko, Tavčarjeva 2, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 1. 2013

AAA Zlata odličnost