Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

N 73/2009 Os-1273/13 , Stran 647
N 73/2009 Os-1273/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Ivana Sokač, 2. Albin Černjač in 3. Andreja Semolič Valič, vsi Kremžarjeva ulica 8, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca: 1. USZ d.o.o. Ljubljana – v stečaju, Tržaška cesta 132, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Milan Vajda, odvetnik iz Ljubljane in 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Bojan Drobež iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 17. januarja 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 72-4280 z dne 27. 7. 1972, sklenjena med Standard – Invest, Celovška cesta 89, Ljubljana kot prodajalcem in Albinom Černjačem, Bratov Komel 42, Ljubljana kot kupcem, in sicer za nepremičnino – trosobno stanovanje v približni skupni stanovanjski površini 70,75 m2, v I. nadstropju vrstne hiše št. 122 v soseski Koseze, ki stoji na zemljišču s parc. št. 1732/53, k.o. Dravlje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist 2. predlagatelja Albina Černjača.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 1. 2013

AAA Zlata odličnost