Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 2433-13-0014 Ob-1469/13 , Stran 645
Št. 2433-13-0014 Ob-1469/13
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po umrlih Zorn Antonu, Lokavec 115, 5270 Ajdovščina, Cili Mariji, Via Molni Grande 36, Trst, Bratina Antonu, Via Molni Grande 36, Trst, lastnikih parcel 2289/1, 2289/2, k.o. 2381 – Lokavec, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave, ter vstopijo v postopek ureditve meje med parcelama 2289/1, 2289/2 in parcelo 3014/1 2381 – Lokavec (številka postopka: 90312-236/2005-2). Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica dne 4. 2. 2013

AAA Zlata odličnost