Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Ob-1462/13 , Stran 629
Ob-1462/13
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja-ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF) Svet zavoda Glasbene šole Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2013 oziroma skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja bivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene šole Slovenske Konjice, Tattenbachova 1a, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost