Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Ob-1456/13 , Stran 629
Ob-1456/13
Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica, na podlagi sklepa Sveta zavoda št. 49 z dne 27. 9. 2012, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12 in 57/12). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela: 13. 11. 2013. Kandidati/ke so ob pisni prijavi dolžni priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis, originalno potrdilo sodišča, da niso v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču zunaj kraja prebivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je staro največ osem dni. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica, s pripisom za razpis ravnatelja. Kandidati/ke bodo pisno prejeli/e obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

AAA Zlata odličnost