Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

, Stran 549
Drugo preklicujejo
»AVTOMEHANIKA« COTMAN IGOR S.P., Godič 86, Stahovica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013549010, na ime Cotman Igor, izdal Cetis, d.d. Celje. gnp-330481 AVTOPREVOZNIŠTVO KOZEL, Štajerska cesta 65, Ljubljana-Črnuče, izvod licence št.: 008704/002 za vozilo reg. št.: LJ53-5FL. Licenco je izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnb-330470 AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p. KASTELEC, Adamičeva cesta 57, Grosuplje, licenco št. 011868/109, za vozilo mercedes - benz actros/1, reg. št. LJ BS-204. gng-330465 Bagari Nuša, Bakovci, Prečna ulica 17, Murska Sobota, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija. gnr-330479 CENTRAL INTERNATIONAL, d.o.o.,, Obala 114, Portorož - Portorose, licenco za taxi prevoze, reg. št. KP - RM 549. gnw-330474 Filipčič Marko, Žeje 22, Duplje, študentsko izkaznico, št. 19982102, izdala Univerza v Ljubljani- Ekonomska fakulteta. gnk-330461 Fürst Lara, Ljubija 21A, Mozirje, študentsko izkaznico, št. 19444144, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gnl-330460 Geršak Goran, Kozje 164, Kozje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018777010, izdal Cetis, d.d. Celje. gnq-330480 Habjanič Vladko, Rošnja 9, Starše, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012676001, izdal Cetis Celje, leta 2012. m-7 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11), neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Rajko Borut Javornik, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1462; Andrej Okorn, univ. dipl. inž. el., IZS E-0196; Alexander Lengyel, Dipl.-Ing., IZS T-0739; Alexander Lengyel, Dipl.-Ing., IZS S-1594; Emilija Uršič, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0657; Borut Kanič, univ. dipl. inž. stroj., IZS S-1390; in izkaznice: št. izkaznice 49560 z veljavnostjo do 31. 7. 2016; št. izkaznice 46582 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48573 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48124 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; ter enotni žig brez oznake: Jure Jesih, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2075. Ob-1423/13 IVAN JERIČ S.P., Tlake 20A, Rogatec, potrdilo za voznika Vignjevič Mane, št. 008744/AD 64-3-4229-2011, veljavnost 16. 12. 2011. gng-330490 Katerina Havelkova, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19562054, izdala Ekonomska fakulteta. gnd-330472 KREANIT INTER d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana, preklicuje izvod licence št.: E004834, zap. št.: 001/311093, za vozilo Mercedez Benz, reg. št.: LJ-JS-841. Licenco je izdala Gospodarska zbornica Slovenije 4.1.2011. gnn-330512 KREANIT INTER d.o.o., Parmova ulica 53, Ljubljana, preklicuje izvod licence št.: E004834, zap. št.: 002/311094, za vozilo Mercedez Benz, reg. št.: LJ-JS-842. Licenco je izdala Gospodarska zbornica Slovenije 4.1.2011. gnu-330513 Kristan Katja, Rožna dolina cesta VIII/29a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27004469, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnm-330459 Marketa Jargusova, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18126182, izdala Filozofska fakulteta. gnz-330471 Matić Helena, Černelavci, Dalmatinova ulica 28, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 11300286, izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. gnd-330468 Obrez Janko, Dramlje 9B, Dramlje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025764000, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Celje, dne 18. 1. 2013. m-14 Pavič Patricija, Dobovec pri Rogatcu 39a, Rogatec, študentsko izkaznico, št. K1005143, izdala Fakulteta za kem. in kem. tehnologijo. m-13 PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, licenco št. GE005817/01015, za vozilo GE005817/01015/063, reg. št. MB PLOJ 73. gnh-330464 Podjetje First investicijski management d.o.o., Tacenska cesta 12, 1210 Ljubljana – Šentvid, oštevilčene ponudbe v imenu Wiener Städtische zavarovalnice, podružnice v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana: 110000305-201, 203, 212-220, 224, 260, 282-284, 289-294, 698, 300000000468, 120000202575. Rupnik Sašo, Mlaka 9, Tržič, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015761000, izdal Cetis d.d. Celje. gnj-330462 Sanabor Špela, Reška cesta 3a, Prestranek, študentsko izkaznico, št. 18101024, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnn-330458 SGP POMGRAD - GRADNJE d.o.o., Bakovska ulica 31, Murska Sobota, licenco št. GE005455/06347/008, veljavna od 14. 3. 2012 do 14. 3. 2017, izdala Gospodarska zbornica Slovenije, dne 6. 4. 2012. gno-330482 Šmirmaul Anton, Selnica ob Muri 114, Ceršak, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011315001. m-2 Vukojević Boris, Tovarniška cesta 12F, Logatec, potrdilo za voznika, št. 011868/AĆ19-40-7791/2012, veljavno od 20. 12. 2012 do 20. 12. 2017, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 21. 11. 2012. gni-330463