Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

III D 1000/2012 Os-5283/12 , Stran 548
III D 1000/2012 Os-5283/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Majerič, sin Ivana, rojen 1. 12. 1938, umrl 10. 2. 1983, nazadnje stanujoč v Ljubljani, Rjava cesta 2b. Po podatkih iz smrtovnice je bil zapustnik ob smrti samski, s podatki o njegovih sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči njegovega premoženja, pa sodišče ne razpolaga. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 12. 2012