Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

D 376/2011 Os-1336/13 , Stran 548
D 376/2011 Os-1336/13
Zapuščinska zadeva po pokojnem Jakomin Josipu, nazadnje stanujočem v Pobegih, razglašen za mrtvega s sklepom tega sodišča, opr. št. N 37/2010 in določenim datumom smrti 4. 12. 1951. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela Vovk, Kocjančičeva 32, 6280 Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru dne 25. 1. 2013