Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

VL 165115/2012 Os-1362/13 , Stran 547
VL 165115/2012 Os-1362/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečinka (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžniku Sinišu Stanković, Tržaška cesta 363A, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Tjaša Strobelj dr., Pražakova 20, Ljubljana, zaradi izterjave 13.484,86 EUR, sklenilo: dolžniku Sinišu Stanković, Tržaška cesta 363A, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 12. 2012

AAA Zlata odličnost