Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

VL 166402/2012 Os-1303/13 , Stran 547
VL 166402/2012 Os-1303/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, ki jo zastopa odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 626,32 EUR, sklenilo: dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 12. 2012