Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

1913 I 1584/2012 Os-1077/13 , Stran 547
1913 I 1584/2012 Os-1077/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 015, Ljubljana, proti dolžniku Miodragu Milivojević, Glinškova ploščad 6, Ljubljana – dostava; Mitja Šušterič, Vodnikov trg 5a, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 6.862,98 EUR, sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Božo Vrtačnik, Frankopanska 18, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 11. 2012