Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

N 4/2010 Os-1255/13 , Stran 546
N 4/2010 Os-1255/13
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodnici Eriki Vrščaj Spudič v nepravdnem postopku zaradi delitve solastnine predlagatelja Marjana Guština, Metlika, Trdinova pot 3A, ki ga zastopa odvetniška družba Škerlj d.o.o., Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1, zoper nasprotna udeleženca Cirila Guština, Ročevnica 42, Tržič, in Majdo Radoš, 15 Selby Avenue Chadderton, Oldham, OL 9, OPU, United Kingdom, v skladu s 4. in 5. točko 82. člena Zakona o pravdnem postopku s sklepom dne 18. 1. 2013 drugi nasprotni udeleženki Majdi Radoš, 15 Selby Avenue Chadderton, Oldham, OL 9, OPU, United Kingdom, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Luko Jukiča, Črnomelj, Zadružna cesta 16. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal drugo nasprotno udeleženko vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 18. 1. 2013