Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

N 73/2009 Os-1274/13 , Stran 546
N 73/2009 Os-1274/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagatelja: 1. Ivana Sokač, 2. Albin Černjač in 3. Andreja Semolič Valič, vsi Kremžarjeva uliva 8, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca: 1. USZ d.o.o. Ljubljana – v stečaju, Tržaška cesta 132, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Milan Vajda, odvetnik iz Ljubljane in 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Bojan Drobež iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 17. januarja 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: – kupne pogodbe št. 73-4592, z dne 24. 4. 1972, sklenjena med Standard – Invest, Celovška cesta 89, Ljubljana, kot prodajalcem, in Delavsko univerzo „Boris Kidrič“, Miklošičeva 26, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje, v približni skupni stanovanjski površini 33,29 m2, v mansardi vrstne hiše št. 122, v soseski Koseze, ki stoji na zemljišču s parc. št. 1732/53, k. o. Dravlje, – kupne pogodbe št. 346/2-76, z dne 30. 12. 1976, sklenjena med Delavsko univerzo „Boris Kidrič“, Miklošičeva 26, Ljubljana, kot prodajalcem, in Jožico Jereb, Kremžarjeva 8, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje, v površini 34,00 m2, v vrstne hiši Kremžarjeva 8, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1732/53, k. o. Dravlje, – kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 1979, sklenjena med Jožico Jereb, Glavarjeva 49, Ljubljana, kot prodajalko, in Dušanom Peskarjem, Gosposvetska 7, Ljubljana, in Špelo Sešek, Radomeljske čete 3, Radomlje, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje, v površini 34,00 m2, v vrstni hiši Kremžarjeva 8, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1732/53, k. o. Dravlje, – kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6. 1981, sklenjena med Dušanom Peskarjem, Gosposvetska 7, Ljubljana, in Špelo Sešek, Radomeljske čete 3, Radomlje, kot prodajalcema, in Minko Kapetanovič, Rožičeva 3, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje, v približni netto izmeri 34,00 m2, v 2. nadstropju vrstne hiše v Ljubljani, Kremžarjeva 8, ki stoji na parc. št. 1732/53, k. o. Dravlje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist 2. predlagatelja Albina Černjača.
Okrajno sodišče v Ljubljani 17. 1. 2013

AAA Zlata odličnost