Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

VL 139991/2011 Os-5318/12 , Stran 546
VL 139991/2011 Os-5318/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, COVL, VL 139991/2011 z dne 28. 9. 2011, ki je postal pravnomočen 25. 10. 2011, v zvezi s sklepom VL 139991/2011 z dne 7. 11. 2012, ki je postal pravnomočen 4. 12. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2012/17499 z dne 3. 12. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke Kičin, zarubljena v korist upnika Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi izterjave 430,76 EUR. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 27. 12. 2012