Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

SV 212/2013 Ob-1407/13 , Stran 545
SV 212/2013 Ob-1407/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 212/2013 z dne 31. 1. 2013 je bilo zastavljeno- stanovanje, v izmeri neto tlorisne površine 67.71 m2 in uporabne površine dela stavbe 57.05 m2, s pripadajočo kletjo, na naslovu Ljubljana, Glinškova ploščad 25, z id znakom 1734-1140-17, ki se nahaja v 4. nadstropju objekta, ki kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisano, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ki je v lasti Alenke Bizilj, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 6. 1999, med Borutom Klojčnikom in Andrejo Mesojedec Klojčnik kot prodajalcema ter Alenko Bizilj kot kupovalko, in sicer v korist upnice Volksbank Kärnten Süd e.Gen., ki je vpisana pri Deželnem sodišču v Celovcu pod številko FN 119559y, s sedežem in poslovnim naslovom Hauptplatz 6, 9170 Borovlje, Republika Avstrija, z enolično identifikacijsko številko 1900625000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero v višini 5.50%, sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 5.125%, ki se lahko spreminja v skladu s pogodbo, z zapadlostjo 20. 2. 2028 in z možnostjo predčasne odpovedi upnika ter zaznamba neposredne izvršljivosti notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost