Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

SV 92/13 Ob-1383/13 , Stran 545
SV 92/13 Ob-1383/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 92/13 z dne 30. 1. 2013 je stanovanje št. 103, prej št. 3 – št. dela stavbe 8, v izmeri 62,57 m2, prej: 59,60 m2, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Planina 74, Kranj, s št. stavbe 136, stoječe na nepremičninah parc. št. 191/3, 193/5, 196/4, 191/5, 196/25 in 193/12, vse k.o. Huje, last dolžnika – zastavitelja Zorana Jovanovića, Planina 74, Kranj do deleža 24/100 ter zastaviteljice Cvijete Jovanović, Brilejeva ulica 1, Ljubljana do deleža 49/100, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 10. 2007, s prodajalcem IN-TRA.NET d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, in zastavitelja Slavka Jovanovića, Brilejeva ulica 1, Ljubljana do deleža 27/100, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 4. 2008 s prodajalko Teuto Olluri, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zastavljeno v korist upnika UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 165.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 3-mesečnega Euriborja in fiksne obrestne marže v višini 3,10% letno, obresti pa tečejo od črpanja kredita dalje, z odplačilom kredita v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 1. 2043.

AAA Zlata odličnost