Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 2433-13-0015 Ob-1395/13 , Stran 544
Št. 2433-13-0015 Ob-1395/13
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2249 Volče, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti, naslednji sklep 1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 29. 1. 2013 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2249 Volče izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Območje nastavitve zemljiškega katastra obsega ožje območje mejnega prehoda Solarij, ki ga na eni strani omejuje državna meja z Republiko Italijo, na drugi strani pa priključek na obstoječo novozgrajeno cesto Volče – Solarij. 2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica. 3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 15. 3. 2013. 4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel v spodaj navedenih rokih: – zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 20. 3. 2013), – izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra (rok do dne 27. 3. 2013), – poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok do dne 29. 3. 2013), – evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa). 5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava Republike Slovenije dne 25. 1. 2013

AAA Zlata odličnost