Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 2.-450/13 Ob-1394/13 , Stran 532
Št. 2.-450/13 Ob-1394/13
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabni material. – SVP Ljubljana – postaja Ribnica. Predmet prodaje obsega: – približno 170 ton neuporabnih tirnic, kretnic, DTM (odpadno železo). Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 48.450,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 20. 2. 2013, ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu: 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

AAA Zlata odličnost