Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Ob-1420/13 , Stran 525
Ob-1420/13
Javni zavod Lekarna Brežice, Svet zavoda, razpisuje na podlagi 12. člena Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice, prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Javnega zavoda Lekarna Brežice. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje: – da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri (magister farmacije), – opravljen strokovni izpit, ki je veljaven, v skladu s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, – da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih, – da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti, – da je državljan/ka Republike Slovenije, – da aktivno obvlada slovenski jezik, – da predloži program razvoja zavoda, za čas trajanja mandata. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let, s soglasjem ustanovitelja. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo sodišča, da mu s pravnomočno odločbo sodišča ni prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti, ki ga kandidat priloži sam ali pa priloži pooblastilo, da dovoli, da si to potrdilo zanj pridobi zavod po uradni dolžnosti. Rok za oddajo prijav je 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Javni zavod Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, s pripisom na ovojnici »Za razpis«. Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Lekarna Brežice

AAA Zlata odličnost