Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Št. 34/2013 Ob-1416/13 , Stran 525
Št. 34/2013 Ob-1416/13
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, po sklepu, sprejetem na 13. redni seji, dne 31. 1. 2013, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) ter 20. in 34. člena Statuta DUO Impoljca, objavlja razpis za delovno mesto direktorja/ice Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica. Za direktorja Doma je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07, 62/10 in 57/12). Direktorja/ico imenuje Svet Doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varnost, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom sedež. Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela Doma. Mandat traja 5 let. Poslovanje in vodenje strokovnega dela Zavoda je ločeno. Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: DUO Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom »Ne odpiraj!«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca

AAA Zlata odličnost