Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

Ob-1406/13 , Stran 524
Ob-1406/13
Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 7/2003) in sklepa Sveta Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica z dne 1. 2. 2013, objavlja javni razpis direktorja oziroma direktorice Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica. Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka izobrazba ustrezne smeri, – opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke, – najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižničarski dejavnosti. Mandat direktorja Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica traja 5 let. Z izbranim in imenovanim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata, s polnim delovnim časom. Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata. Kandidat, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, priloži izjavo, da soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran in se zanj zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju. Kandidati naj priporočeno pošljejo prijave na: Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica, Trg maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«, v roku 8 dni od objave razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica