Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2455. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica, stran 7028.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 55/13, sta bili ugotovljeni redakcijski napaki, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica
a) V pisnem delu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 55/13) se v pisnem delu odloka:
– v 104. členu, v razdelku Druga merila in pogoji vsebina tretje alineje točke 1.1. popravi tako, da se vsebina namesto sedanje:
»pri urejanju obvodnega sveta in cestne infrastrukture v ME27 je treba detajlno upoštevati določila 108. člena.« pravilno glasi
»pri urejanju obvodnega sveta v ME27 je treba poleg ostalih še posebej detajlno upoštevati določila iz Meril in pogojev za oblikovanje iz 112. člena (točke 1.3, 1.5–1.8).«
– v 104. členu, v razdelku Druga merila in pogoji vsebina četrte alineje točke 1.1. popravi tako, da se vsebina namesto sedanje:
»pri urejanju cestne infrastrukture v ME31 in ME27 je treba detajlno upoštevati določila iz 110. člena.« pravilno glasi
»pri urejanju cestne infrastrukture v ME31 in ME27 je treba poleg ostalih še posebej detajlno upoštevati določila iz Meril in pogojev za oblikovanje iz 112. člena.«
b) Obstoječa Priloga 1: Preglednica enot urejanja prostora se zaradi napake pri navajanju oznak enot urejanja prostora (v prilogi navedba starejša verzija priloge s podelivkami, risni del OPN pa je brez podelivk) v celoti nadomesti z novo, kjer so oznake EUP ustrezno navedene.
Št. 3500-0003/2008
Mežica, dne 16. julija 2013
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost