Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1603. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), stran 4947.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) izdajam
P O P R A V E K
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
Tabela, navedena v drugi točki 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 131/04, 27/05 – popravek, 88/07, 18/09) se v stolpcu: Naziv območja urejanja, v vrstici Lipce (planska celota J4, oznaka območja urejanja R4), dopolni z besedilom (prekrivajoča raba).
Št. 007-7/2013
Jesenice, dne 7. maja 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.