Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

480. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 2143.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/20 – ZUKN) uredništvo Uradnega lista RS objavlja
P O P R A V E K
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/13 z dne 1. 2. 2013, se tabela v 11. členu pravilno glasi:
»
+------+------+-----------------------------------------+-------+
| Zap. |   |        Kriteriji        | Št. |
| št. |   |                     | točk |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
|   |   |Prebivališče (upošteva se ena izmed   |    |
|   |   |variant)                 |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
| 1. | a) |Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev | 100 |
|   |   |stalno prebivališče na območju Mestne  |    |
|   |   |občine Kranj, pri čemer mora imeti vsaj |    |
|   |   |eden od staršev eno leto pred oddajo   |    |
|   |   |vloge stalno prebivališče na območju   |    |
|   |   |Mestne občine Kranj.           |    |
|   |   |Izjemoma je lahko doba stalnega     |    |
|   | b) |bivališča na območju Mestne občine Kranj | 100 |
|   |   |na dan oddaje vloge krajša od enega leta |    |
|   |   |v primeru, da se je eden od staršev v  |    |
|   |   |tem obdobju zaposlil na območju Mestne  |    |
|   |   |občine Kranj, ali v primeru, da so    |    |
|   |   |starši v tem obdobju kupili stanovanje  |    |
|   |   |oziroma stanovanjsko hišo na območju   |    |
|   |   |Mestne občine Kranj (na podlagi     |    |
|   |   |dokazila).                |    |
|   |   |Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od  |    |
|   |   |staršev začasno prebivališče na območju |    |
|   |   |Mestne občine Kranj, in je vsaj eden od |    |
|   |   |staršev zavezanec za dohodnino v     |    |
|   |   |Republiki Sloveniji, pri čemer mora   |    |
|   |   |imeti vsaj eden od staršev eno leto pred |    |
|   |   |oddajo vloge začasno prebivališče na   |    |
|   |   |območju Mestne občine Kranj.       |    |
|   |   |Izjemoma je lahko doba začasnega     |    |
|   |   |bivališča na območju Mestne občine Kranj |    |
|   |   |krajša od enega leta v primeru, da se  |    |
|   |   |je eden od staršev v tem obdobju     |    |
|   |   |zaposlil na območju Mestne občine Kranj, |    |
|   |   |ali v primeru, da so starši v tem    |    |
|   |   |obdobju kupili stanovanje oziroma    |    |
|   |   |stanovanjsko hišo na območju Mestne   |    |
|   |   |občine Kranj (na podlagi dokazila).   |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
| 2. |   |Otrok, ki ima skupaj vsaj z enim od   | 40  |
|   |   |staršev stalno prebivališče na območju  |    |
|   |   |krajevne skupnosti Čirče oziroma     |    |
|   |   |Trstenik in starši otroka vpisujejo v  |    |
|   |   |enoto na tem območju, pri čemer mora   |    |
|   |   |imeti vsaj eden od staršev eno leto pred |    |
|   |   |oddajo vloge stalno prebivališče na   |    |
|   |   |območju krajevne skupnosti Čirče oziroma |    |
|   |   |Trstenik.                |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
| 3. |   |Oba starša oziroma eden od staršev v   | 60  |
|   |   |primeru enostarševske družine imata/ima |    |
|   |   |na dan oddaje vloge enega izmed     |    |
|   |   |naslednjih statusov: zaposlen, študent, |    |
|   |   |volonter – pripravnik (na podlagi    |    |
|   |   |dokazila).                |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
| 4. |   |Dlje časa trajajoča težja bolezen v   | 10  |
|   |   |družini, invalidnost oziroma druga    |    |
|   |   |specifikacija (na podlagi potrdila    |    |
|   |   |pristojne službe).            |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
| 5. |   |Otrok, ki je bil na dan oddaje vloge   | 12  |
|   |   |uvrščen na centralni čakalni seznam. Pri |    |
|   |   |vpisu otrok v vrtec za šolsko leto    |    |
|   |   |2014/2015 in naprej se upošteva: Otrok, |    |
|   |   |ki je bil na dan oddaje vloge uvrščen na |    |
|   |   |centralni čakalni seznam, pa mu med   |    |
|   |   |šolskim letom ni bilo ponujeno mesto v  |    |
|   |   |vrtcu.                  |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
| 6. |   |Vpis več otrok (upošteva se ena izmed  |    |
|   |   |variant)                 |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
|   | a) |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati |  7  |
|   |   |vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali  |    |
|   |   |več otrok. Ta kriterij velja tudi, ko je |    |
|   |   |v vrtec oziroma v šolo kjer deluje enota |    |
|   |   |vrtca že vključen otrok iz iste družine. |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
|   | b) |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati | 12  |
|   |   |vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati |    |
|   |   |rojenih otrok (dvojčki, trojčki).    |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
| 7. |   |Otrok, katerega eden od staršev je    | 100 |
|   |   |zaposlen v podjetju oziroma je to    |    |
|   |   |podjetje član podjetja, ki se nahaja na |    |
|   |   |isti lokaciji kot podjetje, ki je del  |    |
|   |   |svojih prostorov uredil za izvajanje   |    |
|   |   |predšolske vzgoje, in starši otroka   |    |
|   |   |vpisujejo v to enoto vrtca.       |    |
+------+------+-----------------------------------------+-------+
                                «
Št. 5/2013
Ljubljana, dne 18. februarja 2013
Uredništvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti