Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

434. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, stran 2032.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79/12 z dne 19. 10. 2012, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12) se v Prilogi 1:
1. pod točko 1. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA POSTOJNA S STARO VASJO, ZALOGOM IN VELIKIM OTOKOM ponovno vpiše prostorska enota PO 66 SK-k, ki je bila s spremembami in dopolnitvami tekstualnega dela OPN Postojna (Uradni list RS, št. 79/12) pomotoma izbrisana.
----------------------------------------------------------------------
PO 66     SK - k
----------------------------------------------------------------------
Pod      – Tipologija objektov ac.
Ravbarkomando
----------------------------------------------------------------------
2. pod točko 2. OBMOČJA NASELIJ v prostorski enoti RA 11/1 SK-v ponovno vpiše dikcija »Na območju gradnja ni dovoljena do izdelave hidrološko hidravlične študije z določitvijo razredov poplavne nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje«, ki je bila s spremembami in dopolnitvami tekstualnega dela OPN Postojna (Uradni list RS, št. 79/12) pomotoma izbrisana.
----------------------------------------------------------------------
RA 11/1    SK - v
----------------------------------------------------------------------
Hudičevec 1  – Območje kmetije z dopolnilno dejavnostjo
        turizma.
        – Dovoljena samo vzdrževalna dela na obstoječih
        objektih.
        – Na območju gradnja ni dovoljena do izdelave
        hidrološko hidravlične študije z določitvijo
        razredov poplavne nevarnosti, na osnovi katerih
        je mogoče ugotoviti možnost gradnje
----------------------------------------------------------------------
3. pod točko 2. OBMOČJA NASELIJ v prostorski enoti RA 11/2 ZS ponovno vpiše dikcija »Možnost gradnje na poplavnem območju se ugotavlja na osnovi izdelane hidrološko hidravlične študije z določitvijo razredov nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje.«, ki je bila s spremembami in dopolnitvami tekstualnega dela OPN Postojna (Uradni list RS, št. 79/12) pomotoma izbrisana.
----------------------------------------------------------------------
RA 11/2    ZS
----------------------------------------------------------------------
Hudičevec 2  – Dopustna je ureditev športnih igrišč. Zaradi
        poplavnega območja je prepovedana gradnja
        objektov ter spreminjanje kote terena oziroma
        nasipavanje.
        – Možnost gradnje na poplavnem območju se
        ugotavlja na osnovi izdelane hidrološko
        hidravlične študije z določitvijo razredov
        nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče
        ugotoviti možnost gradnje.
----------------------------------------------------------------------
Št. 3505-13/2010-5
Postojna, dne 7. februarja 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost