Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013

Kazalo

73. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992, stran 486.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992, sklenjen z izmenjavo not dne 27. septembra 2013.
2. člen
Besedilo dogovora se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
GZ/Št.: Laibach-ÖB/KONS/0759/2013
Veleposlaništvo Republike Avstrije izreka cenjenemu Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije odlično spoštovanje in vljudno prosi, da se verbalna nota št. Laibach-­ÖB/KONS/0190/2013 z dne 6. marca 2013 smatra za brezpredmetno. Veleposlaništvo Republike Avstrije ima čast, da v imenu Vlade Republike Avstrije vljudno predlaga sklenitev Dogovora med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992 v naslednji različici:
Na podlagi 5. člena Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji (v nadaljevanju: Sporazum) se Vlada Republike Avstrije in Vlada Republike Slovenije dogovorita o naslednjem:
1. 2. točka črke A) Dogovora se dopolni tako, da se glasi:
(2) Izročitev državljanov druge pogodbenice je možna na naslednjih prevzemnih mestih na notranji meji:
Jesenice/Rosenbach
Karavanke/Karawankentunnel
Ljubelj/Loibltunnel
Holmec/Grablach
Vič/Lavamünd
Radlje/Radlpaß
Šentilj/Spielfeld
Trate/Mureck
Gornja Radgona/Radkersburg
Kuzma/Bonisdorf
Izročitev oseb je možna praviloma v času od 8. do 16. ure in se usklajuje v posameznem primeru med pristojnimi organi, pri čemer se pristojni organi lahko dogovorijo tudi za drugo prevzemno mesto.
2. Črka C) Dogovora se spremeni tako, da se glasi:
Za protipravni prestop meje se šteje, če oseba, ki nima državljanstva ene od pogodbenic (državljan tretje države), v trenutku vstopa na ozemlje druge pogodbenice ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vstop na državno ozemlje pogodbenice.
3. Točke 4 do 6 črke D) Dogovora se spremenijo tako, da se glasijo:
(4) Pristojni slovenski organi so:
Policijska uprava Kranj za mejni odsek od mejnega kamna XXVII/293 do mejnega kamna XXII/262,
naslov: Bleiweisova 3, 4000 Kranj
T: 00386 (0) 4 233 63 55
F: 00386 (0) 4 233 63 63
E: okc.pukr@policija.si,
Policijska uprava Celje za mejni odsek od mejnega kamna XXII/262 do mejnega kamna XI/177,
naslov: Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje
T: 00386 (0)3 5426 355
F: 00386 (0)3 5426 369
E: okc.puce@policija.si,
Policijska uprava Maribor za mejni odsek od mejnega kamna XI/177 do mejnega kamna V/42,
naslov: Maistrova ulica 2, 2000 Maribor
T: 00386 (0) 2 222 13 55
F: 00386 (0) 2 222 13 58
E: okc.pumb@policija.si,
Policijska uprava Murska Sobota za mejni odsek od mejnega kamna V/42 do mejnega kamna I/10,
naslov: Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
T: 00386 (0) 2 522 43 55
F: 00386 (0) 2 522 43 63
E: okc.pums@policija.si.
(5) Pristojni avstrijski organi so:
Deželna policijska uprava Avstrijska Štajerska za mejni odsek od mejnega kamna I/10 do mejnega kamna XV/9,
naslov: Straßganger Straße 280, 8052 Graz
T: 0043 (0) 59133-60
F: 0043 (0) 59133-60-1009
E: LPD-ST@Polizei.gv.at
Deželna policijska uprava Avstrijska Koroška za mejni odsek od mejnega kamna XV/9 do mejnega kamna XXVII/293,
naslov: Buchengasse 3, 9020 Klagenfurt
T: 0043 (0) 59 133/20/0
F: 0043 (0) 59 133/20/1009
E: LPD-K@polizei.gv.at
(6) Izročitev državljanov tretjih držav praviloma poteka na naslednjih prevzemnih mestih na notranji meji:
Jesenice/Rosenbach
Karavanke/Karawankentunnel
Ljubelj/Loibltunnel
Holmec/Grablach
Vič/Lavamünd
Radlje/Radlpaß
Šentilj/Spielfeld
Trate/Mureck
Gornja Radgona/Radkersburg
Kuzma/Bonisdorf
Izročitev oseb je možna praviloma v času od 8. do 16. ure in se usklajuje v posameznem primeru med pristojnimi organi, pri čemer se pristojni organi lahko dogovorijo tudi za drugo prevzemno mesto.
4. 2. točka črke E) se spremeni tako, da se glasi:
(2) Nameravana izročitev mora biti vnaprej najavljena in poteka na enem od prevzemnih mest, ki so navedena v 6. točki črke D) tega Dogovora.
5. Točka 1 črke F) se spremeni tako, da se glasi:
Organa, ki sta pristojna za pošiljanje in reševanje prošenj za prevoz pod nadzorom, sta:
na avstrijski strani:
Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek II/3,
naslov: Minoritenplatz 9, A-1014 Wien
T: 0043 (0) 1-53126-3558
F: 0043 (0) 1-53126-3136
E: bmi-II-3@bmi.gv.at,
na slovenski strani:
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije,
naslov: Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
T: 00386 (0) 1 428 43 22
F: 00386 (0) 1 428 47 79
E: smp@policija.si.
Če se Vlada Republike Slovenije strinja s tem predlogom, Veleposlaništvo Republike Avstrije predlaga, da ta verbalna nota in odgovor slovenske strani nanjo sestavljata Dogovor med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije, s katerim se spremeni in dopolni Dogovor za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992, ki bo začel veljati petinštirideseti dan po prejemu note o odgovoru Republike Slovenije avstrijski strani.
Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani ob tej priložnosti cenjenemu Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izreka odlično spoštovanje.
Ljubljana, dne 5. septembra 2013"
Št.: ZMP 5611-46/2013/7
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Veleposlaništvu Republike Avstrije v Ljubljani in ima čast potrditi prejem note Veleposlaništva Republike Avstrije št. GZ/Št.: Laibach-ÖB/KONS/0759/2013 z dne 5. september 2013 z naslednjo vsebino:
"Veleposlaništvo Republike Avstrije izreka cenjenemu Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije odlično spoštovanje in vljudno prosi, da se verbalna nota št. Laibach-­ÖB/KONS/0190/2013 z dne 6. marca 2013 smatra za brezpredmetno. Veleposlaništvo Republike Avstrije ima čast, da v imenu Vlade Republike Avstrije vljudno predlaga sklenitev Dogovora med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992 v naslednji različici:
Na podlagi 5. člena Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji (v nadaljevanju: Sporazum) se Vlada Republike Avstrije in Vlada Republike Slovenije dogovorita o naslednjem:
1. 2. točka črke A) Dogovora se dopolni tako, da se glasi:
(2) Izročitev državljanov druge pogodbenice je možna na naslednjih prevzemnih mestih na notranji meji:
Jesenice/Rosenbach
Karavanke/Karawankentunnel
Ljubelj/Loibltunnel
Holmec/Grablach
Vič/Lavamünd
Radlje/Radlpaß
Šentilj/Spielfeld
Trate/Mureck
Gornja Radgona/Radkersburg
Kuzma/Bonisdorf
Izročitev oseb je možna praviloma v času od 8. do 16. ure in se usklajuje v posameznem primeru med pristojnimi organi, pri čemer se pristojni organi lahko dogovorijo tudi za drugo prevzemno mesto.
2. Črka C) Dogovora se spremeni tako, da se glasi:
Za protipravni prestop meje se šteje, če oseba, ki nima državljanstva ene od pogodbenic (državljan tretje države), v trenutku vstopa na ozemlje druge pogodbenice ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vstop na državno ozemlje pogodbenice.
3. Točke 4 do 6 črke D) Dogovora se spremenijo tako, da se glasijo:
(4) Pristojni slovenski organi so:
Policijska uprava Kranj za mejni odsek od mejnega kamna XXVII/293 do mejnega kamna XXII/262,
naslov: Bleiweisova 3, 4000 Kranj
T: 00386 (0) 4 233 63 55
F: 00386 (0) 4 233 63 63
E: okc.pukr@policija.si,
Policijska uprava Celje za mejni odsek od mejnega kamna XXII/262 do mejnega kamna XI/177,
naslov: Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje
T: 00386 (0)3 5426 355
F: 00386 (0)3 5426 369
E: okc.puce@policija.si,
Policijska uprava Maribor za mejni odsek od mejnega kamna XI/177 do mejnega kamna V/42,
naslov: Maistrova ulica 2, 2000 Maribor
T: 00386 (0) 2 222 13 55
F: 00386 (0) 2 222 13 58
E: okc.pumb@policija.si,
Policijska uprava Murska Sobota za mejni odsek od mejnega kamna V/42 do mejnega kamna I/10,
naslov: Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
T: 00386 (0) 2 522 43 55
F: 00386 (0) 2 522 43 63
E: okc.pums@policija.si.
(5) Pristojni avstrijski organi so:
Deželna policijska uprava Avstrijska Štajerska za mejni odsek od mejnega kamna I/10 do mejnega kamna XV/9,
naslov: Straßganger Straße 280, 8052 Graz
T: 0043 (0) 59133-60
F: 0043 (0) 59133-60-1009
E: LPD-ST@Polizei.gv.at
Deželna policijska uprava Avstrijska Koroška za mejni odsek od mejnega kamna XV/9 do mejnega kamna XXVII/293,
naslov: Buchengasse 3, 9020 Klagenfurt
T: 0043 (0) 59 133/20/0
F: 0043 (0) 59 133/20/1009
E: LPD-K@polizei.gv.at
(6) Izročitev državljanov tretjih držav praviloma poteka na naslednjih prevzemnih mestih na notranji meji:
Jesenice/Rosenbach
Karavanke/Karawankentunnel
Ljubelj/Loibltunnel
Holmec/Grablach
Vič/Lavamünd
Radlje/Radlpaß
Šentilj/Spielfeld
Trate/Mureck
Gornja Radgona/Radkersburg
Kuzma/Bonisdorf
Izročitev oseb je možna praviloma v času od 8. do 16. ure in se usklajuje v posameznem primeru med pristojnimi organi, pri čemer se pristojni organi lahko dogovorijo tudi za drugo prevzemno mesto.
4. 2. točka črke E) se spremeni tako, da se glasi:
(2) Nameravana izročitev mora biti vnaprej najavljena in poteka na enem od prevzemnih mest, ki so navedena v 6. točki črke D) tega Dogovora.
5. Točka 1 črke F) se spremeni tako, da se glasi:
Organa, ki sta pristojna za pošiljanje in reševanje prošenj za prevoz pod nadzorom, sta:
na avstrijski strani:
Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek II/3,
naslov: Minoritenplatz 9, A-1014 Wien
T: 0043 (0) 1-53126-3558
F: 0043 (0) 1-53126-3136
E: bmi-II-3@bmi.gv.at,
na slovenski strani:
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Sektor mejne policije,
naslov: Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
T: 00386 (0) 1 428 43 22
F: 00386 (0) 1 428 47 79
E: smp@policija.si.
Če se Vlada Republike Slovenije strinja s tem predlogom, Veleposlaništvo Republike Avstrije predlaga, da ta verbalna nota in odgovor slovenske strani nanjo sestavljata Dogovor med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije, s katerim se spremeni in dopolni Dogovor za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992, ki bo začel veljati petinštirideseti dan po prejemu note o odgovoru Republike Slovenije avstrijski strani.
Veleposlaništvo Republike Avstrije v Ljubljani ob tej priložnosti cenjenemu Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izreka odlično spoštovanje.
Ljubljana, dne 5. septembra 2013"
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast potrditi, da soglaša z vsebino navedene note, tako da bosta ta nota in nota Veleposlaništvu Republike Avstrije v Ljubljani tvorili Dogovor o spremembah in dopolnitvah Dogovora za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji z dne 3. decembra 1992.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej priložnosti ponovno izraža Veleposlaništvu Republike Avstrije v Ljubljani svoje odlično spoštovanje.
V Ljubljani, 24. september 2013
GZ/Št.: Laibach-ÖB/KONS/0759/2013
Die Österreichische Botschaft entbietet dem geschätzten Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien ihre Hochachtung, ersucht, die Verbalnote Nr. Laibach-ÖB/KONS/0190/2013 vom 6. März 2013 für gegenstandslos zu betrachten und beehrt sich, im Namen der Regierung der Republik Österreich den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien zu Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze vom 3. Dezember 1992 in folgender Fassung vorzuschlagen:
Auf Grundlage von Artikel 5 des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze (in der Folge: „Abkommen“) haben die Regierung der Republik Österreich und die Regierung der Republik Slowenien Folgendes vereinbart:
1. Die Ziffer 2 des Buchstaben A) des Abkommens wird ergänzt und lautet nunmehr wie folgt:
(2) Die Übergabe von Staatsangehörigen der jeweils anderen Vertragspartei ist an folgenden Übergabestellen an der Binnengrenze möglich:
Jesenice/Rosenbach
Karavanke/Karawankentunnel
Ljubelj/Loibltunnel
Holmec/Grablach
Vič/Lavamünd
Radlje/Radlpaß
Šentilj/Spielfeld
Trate/Mureck
Gornja Radgona/Radkersburg
Kuzma/Bonisdorf
Die Übergabe ist grundsätzlich von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich und ist im Einzelfall zwischen den zuständigen Behörden abzustimmen, wobei die zuständigen Behörden auch eine andere Übergabestelle vereinbaren können.
2. Der Buchstabe C) des Abkommens wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:
Ein rechtswidriger Grenzübertritt liegt vor, wenn eine Person, die nicht Staatsangehöriger der jeweils anderen Vertragspartei ist (Drittausländer) im Zeitpunkt der Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei die für die Einreise in das Hoheitsgebiet der Vertragspartei geltenden Voraussetzungen nicht erfüllt.
3. Die Ziffern 4 bis 6 des Buchstaben D) des Abkommens werden geändert und lauten nunmehr wie folgt:
(4) Die zuständigen slowenischen Organe sind:
a) Polizeidirektion Kranj für den Grenzabschnitt vom Grenzstein XXVII/293 bis zum Grenzstein XXII/262
Adresse: Bleiweisova 3, 4000 Kranj
T: 00386 (0) 4 233 63 55
F: 00386 (0) 4 233 63 63
E: okc.pukr@policija.si
b) Polizeidirektion Celje für den Grenzabschnitt vom Grenzstein XXII/262 bis zum Grenzstein XI/177
Adresse: Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje
T: 00386 (0) 3 5426 355
F: 00386 (0) 3 5426 369
E: okc.puce@policija.si
c) Polizeidirektion Maribor für den Grenzabschnitt vom Grenzstein XI/177 bis zum Grenzstein V/42
Adresse: Maistrova ulica 2, 2000 Maribor
T: 00386 (0) 2 222 13 55
F: 00386 (0) 2 222 13 58
E: okc.pumb@policija.si
d) Polizeidirektion Murska Sobota für den Grenzabschnitt vom Grenzstein V/42 bis zum Grenzstein I/10
Adresse: Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
T: 00386 80) 2 522 43 55
F: 00386 (0) 2 522 43 63
E: okc.pums@policija.si
(5) Die zuständigen österreichischen Organe sind:
Landespolizeidirektion Steiermark für den Grenzabschnitt vom Grenzstein I/1 bis zum Grenzstein XV/9
Adresse: Straßganger Straße 280, 8052 Graz
T: 0043 (0) 59133-60
F: 0043 (0)) 59133-60-1009
E: LPD-ST@Polizei.gv.at
Landespolizeidirektion Kärnten für den Grenzabschnitt vom Grenzstein XV/9 bis zum Grenzstein XXVII/293
Adresse: Buchengasse 3, 9020 Klagenfurt
T: 0043 (0) 59 133/20/0
F: 0043 (0) 53 133/20/1009
E: LPD-K@polizei.gv.at
(6) Die Übergabe von Drittausländern erfolgt grundsätzlich an folgenden Übergabestellen an der Binnengrenze:
Jesenice/Rosenbach
Karavanke/Karawankentunnel
Ljubelj/Loibltunnel
Holmec/Grablach
Vič/Lavamünd
Radlje/Radlpaß
Šentilj/Spielfeld
Trate/Mureck
Gornja Radgona/Radkersburg
Kuzma/Bonisdorf
Die Übergabe ist grundsätzlich von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich und ist im Einzelfall zwischen den zuständigen Behörden abzustimmen, wobei die zuständigen Behörden auch eine andere Übergabestelle vereinbaren können.
4. Die Ziffer 2 des Buchstaben E) wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:
(2) Die beabsichtigte Übergabe wird im Voraus angekündigt und erfolgt an einer der unter Ziffer 6 des Buchstaben D) dieses Abkommens angeführten Übergabestellen.
5. Die Ziffer 1 des Buchstaben F) wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:
Für die Stellung und Erledigung von Ersuchen um kontrollierte Durchbeförderung sind zuständig:
auf österreichischer Seite:
Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/3
Adresse: Minoritenplatz 9, A-1014 Wien
T: 0043 (0) 1-53126-3558
F: 0043 (0) 1-53126-3136
E: bmi-II-3@bmi.gv.at
auf slowenischer Seite:
Innenministerium, Generaldirektion der Polizei, Direktion Uniformierte Polizei, Sektor Grenzpolizei
Adresse: Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
T: 00386 (0) 1 428 43 22
F: 00386 (0) 1 428 47 79
E: smp@policija.si
Falls die Regierung der Republik Slowenien mit dem Vorschlag ihr Einverständnis erklärt, schlägt die Österreichische Botschaft vor, dass diese Note und die Antwort darauf eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien bilden, mit der die Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze vom 3. Dezember 1992 geändert und ergänzt wird, die am fünfundvierzigsten Tag nach dem Einlangen der Antwortnote der Republik Slowenien bei der österreichischen Seite in Kraft treten wird.
Die Österreichische Botschaft in Ljubljana benutzt diesen Anlass, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien erneut ihre ausgezeichnete Hochachtung zu versichern.
Ljubljana, am 5. September 2013
HÖFFLICHKEITSÜBERSETZUNG
GZ: ZMP 5611-46/2013/7
Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien entbietet der Österreichischen Botschaft in Ljubljana seine Hochachtung und beehrt sich den Empfang der Verbalnote der Österreichischen Botschaft Nr. GZ/Št.: Laibach-ÖB/KONS/0759/2013 vom 5. september 2013, mit dem folgenden Inhalt zu bestätigen:
"Die Österreichische Botschaft entbietet dem geschätzten Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien ihre Hochachtung, ersucht, die Verbalnote Nr. Laibach-ÖB/KONS/0190/2013 vom 6. März 2013 für gegenstandslos zu betrachten und beehrt sich, im Namen der Regierung der Republik Österreich den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien zu Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze vom 3. Dezember 1992 in folgender Fassung vorzuschlagen:
Auf Grundlage von Artikel 5 des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze (in der Folge: „Abkommen“) haben die Regierung der Republik Österreich und die Regierung der Republik Slowenien Folgendes vereinbart:
1. Die Ziffer 2 des Buchstaben A) des Abkommens wird ergänzt und lautet nunmehr wie folgt:
(2) Die Übergabe von Staatsangehörigen der jeweils anderen Vertragspartei ist an folgenden Übergabestellen an der Binnengrenze möglich:
Jesenice/Rosenbach
Karavanke/Karawankentunnel
Ljubelj/Loibltunnel
Holmec/Grablach
Vič/Lavamünd
Radlje/Radlpaß
Šentilj/Spielfeld
Trate/Mureck
Gornja Radgona/Radkersburg
Kuzma/Bonisdorf
Die Übergabe ist grundsätzlich von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich und ist im Einzelfall zwischen den zuständigen Behörden abzustimmen, wobei die zuständigen Behörden auch eine andere Übergabestelle vereinbaren können.
2. Der Buchstabe C) des Abkommens wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:
Ein rechtswidriger Grenzübertritt liegt vor, wenn eine Person, die nicht Staatsangehöriger der jeweils anderen Vertragspartei ist (Drittausländer) im Zeitpunkt der Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei die für die Einreise in das Hoheitsgebiet der Vertragspartei geltenden Voraussetzungen nicht erfüllt.
3. Die Ziffern 4 bis 6 des Buchstaben D) des Abkommens werden geändert und lauten nunmehr wie folgt:
(4) Die zuständigen slowenischen Organe sind:
a) Polizeidirektion Kranj für den Grenzabschnitt vom Grenzstein XXVII/293 bis zum Grenzstein XXII/262
Adresse: Bleiweisova 3, 4000 Kranj
T: 00386 (0) 4 233 63 55
F: 00386 (0) 4 233 63 63
E: okc.pukr@policija.si
b) Polizeidirektion Celje für den Grenzabschnitt vom Grenzstein XXII/262 bis zum Grenzstein XI/177
Adresse: Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje
T: 00386 (0) 3 5426 355
F: 00386 (0) 3 5426 369
E: okc.puce@policija.si
c) Polizeidirektion Maribor für den Grenzabschnitt vom Grenzstein XI/177 bis zum Grenzstein V/42
Adresse: Maistrova ulica 2, 2000 Maribor
T: 00386 (0) 2 222 13 55
F: 00386 (0) 2 222 13 58
E: okc.pumb@policija.si
d) Polizeidirektion Murska Sobota für den Grenzabschnitt vom Grenzstein V/42 bis zum Grenzstein I/10
Adresse: Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
T: 00386 80) 2 522 43 55
F: 00386 (0) 2 522 43 63
E: okc.pums@policija.si
(5) Die zuständigen österreichischen Organe sind:
Landespolizeidirektion Steiermark für den Grenzabschnitt vom Grenzstein I/1 bis zum Grenzstein XV/9
Adresse: Straßganger Straße 280, 8052 Graz
T: 0043 (0) 59133-60
F: 0043 (0)) 59133-60-1009
E: LPD-ST@Polizei.gv.at
Landespolizeidirektion Kärnten für den Grenzabschnitt vom Grenzstein XV/9 bis zum Grenzstein XXVII/293
Adresse: Buchengasse 3, 9020 Klagenfurt
T: 0043 (0) 59 133/20/0
F: 0043 (0) 53 133/20/1009
E: LPD-K@polizei.gv.at
(6) Die Übergabe von Drittausländern erfolgt grundsätzlich an folgenden Übergabestellen an der Binnengrenze:
Jesenice/Rosenbach
Karavanke/Karawankentunnel
Ljubelj/Loibltunnel
Holmec/Grablach
Vič/Lavamünd
Radlje/Radlpaß
Šentilj/Spielfeld
Trate/Mureck
Gornja Radgona/Radkersburg
Kuzma/Bonisdorf
Die Übergabe ist grundsätzlich von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich und ist im Einzelfall zwischen den zuständigen Behörden abzustimmen, wobei die zuständigen Behörden auch eine andere Übergabestelle vereinbaren können.
4. Die Ziffer 2 des Buchstaben E) wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:
(2) Die beabsichtigte Übergabe wird im Voraus angekündigt und erfolgt an einer der unter Ziffer 6 des Buchstaben D) dieses Abkommens angeführten Übergabestellen.
5. Die Ziffer 1 des Buchstaben F) wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:
Für die Stellung und Erledigung von Ersuchen um kontrollierte Durchbeförderung sind zuständig:
auf österreichischer Seite:
Bundesministerium für Inneres, Abteilung II/3
Adresse: Minoritenplatz 9, A-1014 Wien
T: 0043 (0) 1-53126-3558
F: 0043 (0) 1-53126-3136
E: bmi-II-3@bmi.gv.at
auf slowenischer Seite:
Innenministerium, Generaldirektion der Polizei, Direktion Uniformierte Polizei, Sektor Grenzpolizei
Adresse: Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
T: 00386 (0) 1 428 43 22
F: 00386 (0) 1 428 47 79
E: smp@policija.si
Falls die Regierung der Republik Slowenien mit dem Vorschlag ihr Einverständnis erklärt, schlägt die Österreichische Botschaft vor, dass diese Note und die Antwort darauf eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien bilden, mit der die Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Slowenien über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze vom 3. Dezember 1992 geändert und ergänzt wird, die am fünfundvierzigsten Tag nach dem Einlangen der Antwortnote der Republik Slowenien bei der österreichischen Seite in Kraft treten wird.
Die Österreichische Botschaft in Ljubljana benutzt diesen Anlass, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien erneut ihre ausgezeichnete Hochachtung zu versichern.
Ljubljana, am 5. September 2013"
Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien beehrt sich sein Einverständnis mit dem Inhalt der angegebenen Note zu bestätigen; diese Note und die Note an die Botschaft der Republik Österreich in Ljubljana bilden also eine Vereinbarung zu Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung zur Durchführung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der Republik Österreich über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze vom 3. 12. 1992.
Das Ministerium für auswärtige Angelegenehiten der Republik Slowenien benutzt diesen Anlass der Botschaft der Republik Österreich in Ljubljana erneut seine ausgezeichnete Hochachtung zu versichern.
Ljubljana, am 24 September 2013
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-32/2013
Ljubljana, dne 23. oktobra 2013
EVA 2013-1811-0177
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost