Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4204. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 13321.

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Zemljiščem s parc. št. 1744/5, k.o. Zabočevo in parc. št. 3280/14, 3280/13, 3280/12 in 1678/1, vse k.o. Borovnica, se odvzame status javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedena zemljišča izgubijo status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0016/2006-2
Borovnica, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost