Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4202. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč na domu, stran 13321.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr., 41/07, 114/06 – ZUTPG, 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč na domu
1. Celotni povprečni mesečni stroški storitve pomoč na domu znašajo:
– ob delovnikih (ponedeljek–sobota) 2.409,74 EUR,
– ob nedeljah 3.316,38 EUR,
– ob praznikih 3.541,72 EUR.
2. Cena storitve na uro znaša:
– med delovniki 16,11 EUR, občina ceno subvencionira v višini 73,67% oziroma 12,11 EUR,
– ob nedeljah 22,17 EUR, občina ceno subvencionira v višini 73,67% oziroma 16,57 EUR,
– ob praznikih 23,67 EUR, občina ceno subvencionira v višini 73,67% oziroma 17,68 EUR.
3. Cena efektivne ure za uporabnike znaša:
– med delovniki 4,00 EUR,
– ob nedeljah 5,59 EUR,
– ob praznikih 5,99 EUR.
Sklep velja od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 122-0050/2013-2
Borovnica, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.