Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4189. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ciciban, stran 13290.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ciciban
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec Ciciban (Uradni list RS, št. 16/12) se spremeni 9. člen tako, da se v prvi tabeli kriterij »Eden od staršev v enoroditeljski družini s potrdilom, ki ga izda pristojna institucija« po novem glasi: »Starš enoroditeljske družine s potrdilom, ki ga izda pristojna institucija, in s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji«.
Prav tako se v prvi tabeli kriterij »Otrok uvrščen na prednostni vrstni red iz preteklega leta, ki je izpolnjeval pogoj za sprejem v vrtec« spremeni tako, da se po novem glasi: »Otrok uvrščen na prednostni vrstni red iz preteklega leta, ki je izpolnjeval pogoj za sprejem v vrtec, in ima stalno prebivališče v Občini Šmartno pri Litiji«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-005/2008
Šmartno pri Litiji, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.