Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4184. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2014, stran 13284.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 74/07 in dop. 76/08, 79/09, 51/10) in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2014
Za zemljišča, ki so v lasti Občine Škofja Loka in se uporabljajo kot funkcionalno zemljišče k objektu, kot kmetijsko zemljišče ali kot zemljišče za postavitev letnih vrtov ali stojnice, se najemnina oziroma zakupnina za leto 2014 obračunava v skladu z naslednjimi ceniki:
Cenik najemnin zemljišč, ki se uporabljajo kot funkcionalno zemljišče k objektu
+--------------------------+------------------------+
|Površina         |Cena letnega najema 2014|
|             |     v EUR     |
+--------------------------+------------------------+
|do 50 m2         |     34,40     |
+--------------------------+------------------------+
|od 51 m2 do 75 m2     |     51,62     |
+--------------------------+------------------------+
|od 76 m2 do 100 m2    |     68,83     |
+--------------------------+------------------------+
|od 101 m2 do 150 m2    |     103,25     |
+--------------------------+------------------------+
|nad 151 m2        |    0,70 na m2    |
+---------------------------------------------------+
|Najemnina za zemljišča, pri katerih je bil     |
|predhodno neuspešno zaključen postopek prodaje, se |
|najemnina poveča za 25 % (v primerih, ko je bilo  |
|zemljišče odmerjeno za namen prodaje).       |
+---------------------------------------------------+
Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča
+--------------------------+------------------------+
|Katastrska kultura    | Letna zakupnina 2014 v |
|             |     EUR/ha     |
+--------------------------+------------------------+
|njiva           |     141,20     |
+--------------------------+------------------------+
|travnik          |     114,89     |
+--------------------------+------------------------+
|pašnik          |     43,06     |
+--------------------------+------------------------+
|sadovnjak         |     161,63     |
+--------------------------+------------------------+
Cenik najemnin zemljišč, ki se uporabljajo za postavitev letnih vrtov in stojnic
+---------------------------------------+-------------------+
|Predmet najema             | Cena najema za  |
|                    | leto 2014 v € za |
|                    |    m2     |
+---------------------------------------+-------------------+
|postavitev letnega vrta        |  1,61 / mesec  |
+---------------------------------------+-------------------+
|postavitev kioska, stojnice – stalno  |  2,16 / mesec  |
+---------------------------------------+-------------------+
|postavitev stojnice – občasno     |  1,41 / dan   |
+---------------------------------------+-------------------+
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0080/2013
Škofja Loka, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.