Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4182. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2014, stran 13281.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2014
I.
V letu 2014 se financiranje funkcij Mestne občine Slovenj Gradec ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013. Začasno financiranje traja najdlje do 31. marca 2014.
II.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
III.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2014.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014.
Št. 410-112/2013
Slovenj Gradec, dne 5. decembra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.