Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4180. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 13280.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in naslednji) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec
1.
Spremeni se prvi odstavek 8. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 100,00 EUR neto in 200,00 EUR neto za prvega novorojenca v novem letu.«
2.
(Končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2014.
Št. 122-140/2012-232
Slovenj Gradec, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.