Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4175. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014, stran 13277.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07 in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014
1. člen
Občinski svet Občine Semič daje na predlog izvajalca Centra za socialno delo Črnomelj soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 17,06 EUR na efektivno uro. Cena za uporabnika znaša 3,78 EUR na efektivno uro.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 122-07/2013-3
Semič, dne 20. decembra 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.