Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4146. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 13209.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) je občinski svet na 22. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča:
 Parc. št.  Vrsta   Površina   ID     Katastrska
       rabe                občina
-------------------------------------------------------------------
 2487/8   cesta   105 m2    19693    1700 – Ig
 2508/27   cesta   150 m2    3845136   1700 – Ig
 181/4    cesta   54 m2    2008660   1700 – Ig
 737/2    pot    799 m2    3871831   1700 – Ig
 434/13   pot    31 m2    723971   1699 –
                         Dobravica
 434/14   pot    34 m2    3243130   1699 –
                         Dobravica
 1544/6   pot    139 m2    3432478   1699 –
                         Dobravica
 1544/5   pot    214 m2    22690    1699 –
                         Dobravica
 1545/5   pot    165 m2    5065426   1699 –
                         Dobravica
 1542/2   pot    174 m2    1324571   1699 –
                         Dobravica
 1545/6   pot    55 m2    4361716   1699 –
                         Dobravica
 1545/7   pot    57 m2    1805267   1699 –
                         Dobravica
 32/30    pot    220 m2    1553642   1712 – Zapotok
 32/31    pot    349 m2    882278   1712 – Zapotok
 680/6    pot    109 m2    4154587   1712 – Zapotok
 509/2    cesta   2488 m2   1713023   1712 – Zapotok
 1397/2   cesta   122 m2    353537   1702 – Tomišelj
 187/2    cesta   104 m2    9069    1702 – Tomišelj
 1035/262  pot    48 m2    378641   1708 – Golo
 183/2    cesta   18 m2    2000173   1708 – Golo
 190/2    cesta   232 m2    2505359   1708 – Golo
 1035/217  cesta   304 m2    5191632   1708 – Golo
 1035/218  cesta   1791 m2   657391   1708 – Golo
 1035/224  cesta   36 m2    3680950   1708 – Golo
 2254/98   cesta   539 m2    3680950   1708 – Golo
 1447/81   cesta   31 m2    3101201   1708 – Golo
 1345/46   cesta   28 m2    4687749   1708 – Golo
 204/2    cesta   873 m2    463045   1708 – Golo
 1447/82   cesta   63 m2    321040   1708 – Golo
 1345/40   cesta   33 m2    5189260   1708 – Golo
 1373/2   cesta   80 m2    5021444   1708 – Golo
 185/3    cesta   30 m2    1611586   1708 – Golo
 1444/48   cesta   27 m2    3285380   1708 – Golo
 1447/84   cesta   13 m2    2782220   1708 – Golo
 812/17   cesta   94 m2    5907632   1708 – Golo
 812/19   cesta   35 m2    5907628   1708 – Golo
-------------------------------------------------------------------
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – lokalna cesta v
lasti Občine Ig.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/050/2013-180
Ig, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.