Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4144. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. II/2013, stran 13206.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, (62/10 popravek), 57/12 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 21. seji dne 18. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. II/2013
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:
1. Parcelne številke 136/7, 136/9,147/6, 147/7,161/3, 175/1,176/2, 177/11, 184/5, 195/2, 222/2, 233/4, 367/2, 542/2, 547/9, 590/2, 608/7, 608/9, 608/15, 610/9, 610/13, 611/4, 618/32, 627/128, 627/35, 627/53, 762/2, 762/4, 781/3, 781/10, 797/6, 799/3, 806/4, 808/4, 809/3, 819/8, 819/9, 840/8, 844/7, 900/5, 909, 1078/11, 1083/5, 1204/5, 1205/2, 1256/2, 1270/6, 1270/9, 1308/2, 1330/3, 1351/2, 1378, 1421/2, 1422/2, 1425/2, 1435/1, 1446/2, 1506/2, 1526/4, 1527/4, 1539/2, 1706/1, 1707/2, 1707/3, 1708/2, 1709/2, 1727/2, 1742/6, 1779/3, 1806/2, 1847/4, 1910/33, 1910/172, 1921/2, 1925/2, 1944/1, 1945/15, 1951, 1957/12, 2070/5, 2135/8, 2138/2, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje.
2. Parcelne številke 198/27, 198/29, 255/19, 255/31, 255/32, 293/6, 1015/4, 1017/4, 1019/5, 1314/3, 1314/45, 1315/15, vse k.o. 1780 Blečji Vrh.
3. Parcelne številke 258/11, 280/5, 281/1, 281/4, 307/10, 365/9, 366/5, 373/4, 373/5, 375/4, 375/6, 376/4, 376/5, 731/9, vse k.o. 1781 Polica.
4. Parcelne številke 774/4, 796/3, 797/2, 802/5, 802/7, 802/9, 829/24, 829/26, 829/28, 829/30, 829/32, 829/34, 829/36, 829/40, vse k.o. 1784 Stranska vas.
5. Parcelne številke 262/3, 262/4, 301/7, 332/2, 547/5, 559/210, 559/62, 1183/8, 1183/10,1183/11, vse k.o. 1787 Mali vrh.
6. Parcelne številke 404/4, 404/5, 406/6, 453/4, 961/3, 1127/10, 1128/5, 1128/7, 1765/3 1765/5, 1765/7, 1766/4, 1766/7, 1801/2, 1802/2, 1803/2, 1804/2, 1805/2, 1807/2, 1808/2, 1818/4, vse k.o. 1788 Vino.
7. Parcelne številke 261/5, 261/6, 261/8, 261/9, 261/10, 261/11, 263/2, 263/4, 263/6, 264/5, 266/2, 285/4, 286/4, 287/2, 288/2, 289/4, 401/2, 421/6, 1301,1625/5, vse k.o. 1789 Ponova vas.
8. Parcelne številke 149/2, 150/16, 151/2, 493/5, 493/6, 516/44, 516/45, 698/12, 702/5, 702/27, 702/28, 702/29, 702/30, 702/32, 702/43, 702/44, 777/5, 820/4, 820/6, 1454/39, 1454/40, 1454/41, 1454/42,1454/43, 1458/8, 1642/2, 1683/3, 1828/10, 1877/34, 1877/35, 1877/36, 1877/37,1877/38, 1877/39, 1877/40, 1902/309, 1902/310, 1902/311, 1902/312, 1902/313, 1902/314, 1902/315, 1902/316, 1902/317, 1902/318, 1902/319, 1902/320, 1902/321, 1902/322, 1902/323, 1902/324, 1902/325, 1902/326, 1902/327, 1902/328, 1902/329, 1902/330, 1902/331, 1902/332, 1902/333, vse k.o. 1790 Slivnica.
9. Parcelne številke 295/2, 295/4, 295/6, 297/4, 299/2, 299/3, 302/2, 302/3, 306/4, 310/2, 317/2, 318/2, 318/4, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 325/2, 325/4, 329/2, 329/3, 329/5, 333/2, 333/3, 724/4, 738/159, 741/20, 741/22, 1252/11, 1425/13, 1494/2, vse k.o. 1785 Sela.
10. Parcelna številka 486/2, k.o. 1782 Stara vas.
11. Parcelne številke 1, 1158/9, 1158/10, 1160/8, 1081/2, 1331/8, 2190/4, 308/4, 309/23, 309/19, 309/20, 510/10, 510/11, 571/3, vse k.o. 1794 Račna.
12. Parcelna številka 2433, k.o. 1795 Velike Lipljene.
13. Parcelne številke 469/1, 994/8, 1004/13, 1004/16, 1005/10, 1005/12, 1613/25, 1711/10, 2091/2, 2091/35, 2116/3, 2116/4, 2117/4, 2221/3, 2229/2, 2232/3, 2516, vse k.o. 1791 Žalna.
II.
Nepremičnine iz I. točke pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Grosuplje.
III.
Pravnomočna odločba iz II. točke se z zemljiškoknjižnim predlogom vloži na pristojno zemljiško knjigo za vpis zaznambe grajenega javnega dobra pri vsaki od nepremičnin iz I. točke.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0065/2013
Grosuplje, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.