Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4143. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1482/7, k.o. 1781 – Polica, stran 13206.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 21. seji dne 18. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1482/7, k.o. 1781 – Polica
1.
Na nepremičnini parc. št. 1482/7, k.o. 1781 – Polica, se ukine status grajenega javnega dobra, s čimer postane ta nepremičnina last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0144/2012
Grosuplje, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.