Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4140. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 13190.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ugotovi se, da nepremičnina parc. št. 4406/4 – pot v izmeri 141 m², k.o. 1496 – Podturn in nepremičnina 4409 – pot v izmeri 1096 m², k.o. 1496 – Podturn, predstavljata javno dobro lokalnega pomena.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4406/4, k.o. 1496 – Podturn in nepremičnini 4409 – pot, k.o. 1496-Podturn vpisani v zemljiški knjigi kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 4406/4, k.o. 1496 – Podturn in nepremičnina parc. št. 4409, k.o. Podturn, prenehata biti javno dobro in se pri njiju vknjiži lastninska pravica na ime Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, matična številka 1365720000, do celote.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2013-15
Dolenjske Toplice, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.