Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4138. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2013, stran 13188.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, november 2013
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2013 v primerjavi z oktobrom 2013 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2013 je bil –0,001.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2013 je bil 0,000.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2013 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,004.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2013 v primerjavi z oktobrom 2013 je bil –0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2013 je bil 0,016.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2013 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2013 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,013.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2013 v primerjavi s povprečjem leta 2012 je bil 0,018.
Št. 9621-192/2013/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2013
EVA 2013-1522-0040
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republika Slovenija