Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4095. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radeče, stran 13025.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 69/95, 59/98), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Radeče na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
I.
Potrdi se cena izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radeče, ki jo je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (izdelanim v avgustu 2013), predlagala JP Komunala Radeče d.o.o.
II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve odvajanja odpadne vode je 0,2066 €/m3;
2. cene omrežnine odvajanja odpadne vode po spodnji preglednici:
+----------------------+----------------+------------------+
|    Vodomer    |Faktor omrežnine| Cena omrežnine v |
|           |        |   EUR/mesec  |
+----------------------+----------------+------------------+
|   DN < = / 20   |    1    |   0,9164   |
+----------------------+----------------+------------------+
|   20 < DN < 40   |    3    |   2,7493   |
+----------------------+----------------+------------------+
|  40 < = / DN < 50  |    10    |   9,1643   |
+----------------------+----------------+------------------+
|  50 < = / DN < 65  |    15    |   13,7465   |
+----------------------+----------------+------------------+
|  65 < = / DN < 80  |    30    |   27,4929   |
+----------------------+----------------+------------------+
| 80 < = / DN < 100  |    50    |   45,8215   |
+----------------------+----------------+------------------+
| 100 < = / DN < 150 |   100    |   91,6430   |
+----------------------+----------------+------------------+
|   150 < = / DN   |   200    |   183,2860   |
+----------------------+----------------+------------------+
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2014.
Št. 354-31/2013
Radeče, dne 19. decembra 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti