Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4084. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina, stran 13007.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč "družbena lastnina – nepremičnina v splošni rabi – javno dobro – pota" na naslednjih zemljiščih:
– parcela št. 1093/3, k.o. 95 – Čikečka vas (ID 5897531),
– parcela št. 1093/5, k.o. 95 – Čikečka vas (ID 5897533).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status "družbena lastnina – nepremičnina v splošni rabi – javno dobro – pota" in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 901-00007/2013-2
Moravske Toplice, dne 28. novembra 2013
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti