Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4068. Odredba o določitvi območij za pešce, stran 12988.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) in prvega odstavka 22. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13 in 55/13) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji 9. 12. 2013 sprejel
O D R E D B O
o določitvi območij za pešce
1. člen
S to odredbo se določijo območja za pešce na območju Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Območja za pešce so:
+----------------------------+----------------------+
|Ime območja za pešce    |Režim omejitve    |
|              |prometa        |
+----------------------------+----------------------+
|Adamič Lundrovo nabrežje  |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Ajdovščina in ploščad pred |popolna prepoved   |
|Figovcem          |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Barvarska steza       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Breg            |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Cankarjeva cesta med    |dovoljen omejen    |
|Beethovnovo ulico in    |lokalni promet    |
|Slovensko cesto       |           |
+----------------------------+----------------------+
|Cankarjevo nabrežje     |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Cigaletova ulica med    |popolna prepoved   |
|Dalmatinovo ulico in    |motornega prometa   |
|Nazorjevo ulico       |           |
+----------------------------+----------------------+
|Ciril Metodov trg      |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Čevljarska ulica      |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Čevljarski most       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Čopova ulica        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Čufarjeva ulica       |dovoljenj omejen   |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Dolničarjeva ulica     |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Dvorni trg         |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Erjavčeva cesta med     |dovoljen omejen    |
|Prešernovo cesto in Igriško |lokalni promet    |
|ulico            |           |
+----------------------------+----------------------+
|Gallusovo nabrežje     |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Gledališka stolba      |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Gerberjevo stopnišče    |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Gornji trg         |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Gosposka ulica       |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Gregorčičeva ulica med   |dovoljen omejen    |
|Vegovo ulico in Slovensko  |lokalni promet    |
|cesto            |           |
+----------------------------+----------------------+
|Hrenova ulica med Karlovško |dovoljen omejen    |
|cesto in Gornjim trgom   |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Hrenova ulica od Karlovške |dovoljen omejen    |
|ceste do Grudnovega     |lokalni promet    |
|nabrežja          |           |
+----------------------------+----------------------+
|Hribarjevo nabrežje     |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Jurčičev trg        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Kapiteljska ulica      |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Kastelčeva ulica      |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Kladezna ulica       |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Kleparska steza       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Ključavničarska ulica    |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Kongresni trg        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Knafljev prehod       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Krakovska ulica       |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Kratka steza        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Krekov trg         |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Križevniška soteska     |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Križevniška ulica      |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Krojaška ulica       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Levstikov trg        |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Lončarska steza       |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Mala ulica od Dalmatinove  |dovoljen omejen    |
|ulice do Malega trga    |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Mala ulica od Malega trga  |popolna prepoved   |
|do Trubarjeve ceste     |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Mali trg          |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Mačkova ulica        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Medarska ulica       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Merosodna ulica       |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Mestni trg         |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Miklošičeva cesta od    |popolna prepoved   |
|Prešernovega trga do    |motornega prometa   |
|Nazorjeve ulice       |           |
+----------------------------+----------------------+
|Muzejska ulica od Šubičeve |popolna prepoved   |
|ulice do Tomšičeve ulice  |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Na Stolbi          |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Nazorjeva ulica       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Novi trg          |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Obrežna steza        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Osojna pot         |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Pasaža kina Komune med   |popolna prepoved   |
|Cankarjevo cesto in     |motornega prometa   |
|Tomšičevo ulico       |           |
+----------------------------+----------------------+
|Pasaža med Cankarjevo cesto |popolna prepoved   |
|in Štefanovo ulico     |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Pasaža med Čopovo in    |popolna prepoved   |
|Nazorjevo ulico       |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Peš povezava med Erjavčevo |popolna prepoved   |
|cesto in Igriško ulico   |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Peš povezava med Rimsko   |popolna prepoved   |
|cesto in Igriško ulico   |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Peternelova ulica      |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Petkovškovo nabrežje    |popolna prepoved   |
|odPrešernovega trga do   |motornega prometa   |
|Resljeve ceste       |           |
+----------------------------+----------------------+
|Plečnikov trg        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Pod Trančo         |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Pogačarjev trg       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Prečna ulica        |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Prešernov trg        |popolna prepoved   |
|              |motornega promet   |
+----------------------------+----------------------+
|Prežihova ulica med     |popolna prepoved   |
|Štefanovo ulico in     |motornega prometa   |
|Puharjevo ulico       |           |
+----------------------------+----------------------+
|Reber            |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Rečna ulica         |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Ribji trg          |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Rožna ulica med Karlovško  |dovoljen omejen    |
|cesto in Gornjim trgom   |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Rožna ulica med Karlovško  |dovoljen omejen    |
|cesto in Grudnovim     |lokalni promet    |
|nabrežjem          |           |
+----------------------------+----------------------+
|Salendrova ulica      |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Slovenska cesta od     |dovoljen omejen    |
|Gosposvetske ceste do    |lokalni promet    |
|Šubičeva ulice       |           |
+----------------------------+----------------------+
|Sodarska steza       |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Soteska           |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Spodnji nivo Fabianijevega |popolna prepoved   |
|mostu            |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Stari trg          |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Stiška ulica        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Strmi pot          |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Stritarjeva ulica      |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Študentovska ulica     |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Tabor od Rozmanove ulice do |dovoljen omejen    |
|Vidovdanske ceste      |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Tabor od Vidovdanske ceste |dovoljen omejen    |
|do Metelkove ulice     |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Tomšičeva ulica med     |popolna prepoved   |
|Slovensko cesto in pasažo  |motornega prometa   |
|kina Komune         |           |
+----------------------------+----------------------+
|Trg francoske revolucije  |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Tromostovje         |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Trubarjeva cesta od     |popolna prepoved   |
|Prešernovega trga do    |motornega prometa   |
|Resljeve ceste       |           |
+----------------------------+----------------------+
|Trubarjeva cesta od     |popolna prepoved   |
|Resljeve ceste do      |motornega prometa   |
|Vidovdanske ceste      |           |
+----------------------------+----------------------+
|Turjaška ulica       |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Ulica na Grad        |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Ulica Josipine Turnograjske |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Usnjarska ulica       |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Valvasorjeva ulica     |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Vegova ulica        |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Vidovdanska cesta od    |dovoljen omejen    |
|Ilirske ulice do Tabora   |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Vodna steza         |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Vodnikov trg        |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Vožarski pot med Karlovško |dovoljen omejen    |
|cesto in Gornjim trgom   |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Vrtna ulica         |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Wolfova ulica        |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Za Čreslom         |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Za ograjami         |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Znamenjska ulica      |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Zvezdarska ulica      |dovoljen omejen    |
|              |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Žabjak od Rožne ulice do  |dovoljen omejen    |
|Vožarskega pota       |lokalni promet    |
+----------------------------+----------------------+
|Židovska steza       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
|Židovska ulica       |popolna prepoved   |
|              |motornega prometa   |
+----------------------------+----------------------+
3. člen
Območja za pešce so označena s prometno signalizacijo, s katere je razvidna omejitev prometa oziroma so dovoljene izjeme.
4. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list RS, št. 55/09).
5. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 007-37/2013-7
Ljubljana, dne 9. decembra 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti