Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4050. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd, stran 12952.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2 in 83/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 25. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd
1. člen
S tem Pravilnikom se spreminja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 92/07 in 73/10, v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
Spremenita se prvi in drugi stavek 5. člena pravilnika, ki se glasita:
»Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga izda občinska uprava. Vlagatelj pridobi obrazec na sedežu Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, ali na spletni strani Občine Dravograd, www.dravograd.si. Vloga se pošlje ali odda Občini Dravograd najkasneje v treh mesecih od otrokovega rojstva.«
3. člen
Ostala določila Pravilnika o enkratni denarni omoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 92/07 in 73/10) ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0015/2007-41
Dravograd, dne 19. decembra 2013
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti