Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4046. Sklep št. 2 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 12949.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12 in 101/13 – ZDavNepr) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P št. 2
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da nepremičnine:
1.   parcela št. 965/0, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2835312)
2.   parcela št. 278/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 6078212)
3.   parcela št. 963/0, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4179492)
4.   parcela št. 978/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4091868)
5.   parcela št. 24/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 5322162)
6.   parcela št. *306/3, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4661341)
7.   parcela št. 31/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4409262)
8.   parcela št. 2763/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 316578)
9.   parcela št. 2763/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2499900)
10.  parcela št. 2763/3, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4850961)
11.  parcela št. 2590/61, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 120889)
12.  parcela št. 1131/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 1491847)
13.  parcela št. 1197/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 4214672)
14.  parcela št. 1200/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2030040)
15.  parcela št. 1202/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2535231)
16.  parcela št. 1198/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2703215)
17.  parcela št. 1199/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 1023313)
18.  parcela št. 1197/3, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 3710497)
19.  parcela št. 1201/2, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2198224)
20.  parcela št. 994/1, k.o. 1676 – CERKNICA (ID 2282690)
21.  parcela št. 2158/6, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
    (ID 952380)
22.  parcela št. 1529/2, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
    (ID 59313)
23.  parcela št. 1522/2, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
    (ID 1280267)
24.  parcela št. 1530/2, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
    (ID 1491705)
25.  parcela št. 1524/2, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
    (ID 776115)
26.  parcela št. 1526/2, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
    (ID 2410538)
27.  parcela št. 1527/2, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
    (ID 3621196)
28.  parcela št. 1529/4, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
    (ID 4442826)
29.  parcela št. 1523/1, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
    (ID 522847)
30.  parcela št. 460/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 2625933)
31.  parcela št. 454/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 4808718)
32.  parcela št. 469/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 1952947)
33.  parcela št. 470/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 946111)
34.  parcela št. 458/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 1407833)
35.  parcela št. 464/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 1114380)
36.  parcela št. 463/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 2625934)
37.  parcela št. 459/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 1617572)
38.  parcela št. 457/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 1785208)
39.  parcela št. 453/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 106656)
40.  parcela št. 465/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 4598524)
41.  parcela št. 452/1, k.o. 1675 – GRAHOVO (ID 1282067)
42.  parcela št. 1985/1, k.o. 1659 – RAKEK (ID 3132355)
43.  parcela št. 1617/2, k.o. 1660 – UNEC (ID 1239973)
44.  parcela št. 1619/2, k.o. 1660 – UNEC (ID 4804129)
45.  parcela št. 1620/2, k.o. 1660 – UNEC (ID 2898289)
46.  parcela št. 1617/3, k.o. 1660 – UNEC (ID 400106)
47.  parcela št. 1686/1, k.o. 1660 – UNEC (ID 6082622)
48.  parcela št. 1618/0, k.o. 1660 – UNEC (ID 662155)
49.  parcela št. 1623/2, k.o. 1660 – UNEC (ID 2734351)
50.  parcela št. 628/1, k.o. 1656 – OTAVE (ID 523573)
51.  parcela št. 627/1, k.o. 1656 – OTAVE (ID 4025243)
52.  parcela št. 460/1, k.o. 1656 – OTAVE (ID 2629032)
53.  parcela št. 426/3, k.o. 1656 – OTAVE (ID 5912339)
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri predmetnih nepremičninah dovoli vpis zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0037/2013(2)
Cerknica, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti